คณาจารย์ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ร่วมพิธีแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( วิทยาเขตร่มเกล้า)


คณาจารย์ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมแสดงความอาลัย และร่วมร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 21/11/2016