การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวใน สังคมยุคใหม่


"การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวใน สังคมยุคใหม่" ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.15 - 12.15 น. เเละ เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ดูภาพเพิ่มเติม...

ข่าววันที่ : 23/11/2016