ประชุมความร่วมมือวิชาการการพัฒนากีฬา


          ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพร้อมด้วยผู้แทนบริหารประชุมร่วมมือวิชาการด้านการจัดการการกีฬา และแสดงความยินดีกับคุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีมติเห็นชอบการมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ เมื่อเร็วๆ นี้ 

ข่าววันที่ : 13/12/2016