สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แสดงความยินดีกับ นายไพโรจน์ วุฒิวงศ์ ที่สอบได้ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา


ศาสตราภิชาน ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบแผ่นทองคำเกียรติคุณแสดงความยินดี แด่ นายไพโรจน์ วุฒิวงศ์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 16 ในโอกาสที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2559 โดยสอบไล่ได้ลำดับที่ 28 จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 165 คน

          ในการนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ

ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 15/12/2016