นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน


ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559  เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล สำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้การฝึกอบรมภายใต้การนำของ นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้ง นายสุธรรม เดชดี อดีตรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวและทีมงานนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว ณ โรงแรมอัลมีรอช ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 16/12/2016