เรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวชุมชน


ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ นำผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เข้าอบรมหลักสูตร นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการที่ศนย์ศิลปาชีพบางไทร และศูนย์การเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่ อ บางปะอิน จ .พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่15 กันยายน 2559

ดูรูปเพิ่มเติม

 

 

ข่าววันที่ : 16/12/2016