ตัวแทนคณะจิตวิทยา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำพิเศษมีนบุรี


อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร คุณสุกัญญา บำเพ็ญกลึง และคุณสุดารัตน์ จามจุรี ร่วมด้วยนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนคณะจิตวิทยา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมงกุฏราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

แหล่งที่มาของรูป : เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์มติชน http://www.matichon.co.th/news/387175

ข่าววันที่ : 21/12/2016