พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมจัดการการท่องเที่ยวชุมชน


พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมจัดการการท่องเที่ยวชุมชนโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอัลมีรอช ได้รับเกียรติจาก ดร.ศรันย์ สายฟ้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

คลิดดูภาพเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 21/12/2016