ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้บริหาร


ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผศ.ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ และ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้บริหารในฐานะที่มีความร่วมมือทางวิชาการด้านการกีฬาและพัฒนาบุคลากร

ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าวจากเว็บ:ศูนย์ข่าวสภาวัฒนธรรม AEC
http://www.aectvonline.com/5792 
 

ข่าววันที่ : 11/01/2017