ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มกบ. เป็นผู้แทนในการมอบกระเช้าขอบคุณสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2560


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นผู้แทนในการมอบกระเช้าขอบคุณสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสปีใหม่2560

ข่าววันที่ : 19/01/2017