คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรม Marketing Plan Contest


คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรม Marketing Plan Contest #9 by A.P. Honda เพื่อสร้างทักษะในการแข่งขัน  การจัดกิจกรรมทางการตลาดรถจักรยานยนต์ ในแบรนด์ฮอนด้า  รวมถึงให้นักศึกษาได้นำความรู้จากการศึกษาในห้องเรียนมาคิดวิเคราะห์ วางแผน  นำเสนอ  และจัดกิจกรรมทางการตลาดรถจักรยานยนต์  โดยมีอาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงาน ในงานยังมีการแข่งขัน Graffiti ภายใต้แนวคิด UNBLOCKER และกิจกรรมจากHonda ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า ...ดูภาพเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 09/02/2017