ประมวลภาพ งานมัชฉิมนิเทศคณะจิตวิทยา เรื่อง ทักษะทางสังคมกับสถิติหรรษา


ประมวลภาพ งานมัชฉิมนิเทศคณะจิตวิทยา เรื่อง  "ทักษะทางสังคมกับสถิติหรรษา"

ในวัน พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1504 อาคาร 1 บรรยาย

โดย อ.ปาณท รัตนวงศ์แข

ดูรูปเพิ่มเติม...

 

ข่าววันที่ : 13/02/2017