คณะจิตวิทยา จัดโครงการ จิตอาสา...พัฒนาชุมชน


             

       คณะจิตวิทยา จัดโครงการ “จิตอาสา...พัฒนาชุมชน” ​ทำ ความสะอาดสถานที่สาธารณะ  ตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ) จนกระทั่งถึงโลตัสสาขาพัฒนาการ  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ...ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 14/02/2017