ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ InfoGraphics Design


      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ InfoGraphics Design จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 08.00-17.00 น.  ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ RCOM2 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า วิทยากรโดย อาจารย์จัดการ หาญบาง เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และบุคคลทั่วไป หรือผู้ที่สนใจด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์  เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว และการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ โฆษณา การนำเสนอผลงาน ให้เป็นที่น่าสนใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการประกอบวิชาชีพในงานด้านคอมพิวเตอร์

ดูรูปเพิ่มเติม...

ข่าววันที่ : 17/02/2017