นักศึกษาคณะจิตวิทยาให้สัมภาษณ์ใน นิตยสาร Campus Star


   คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับการติดต่อจากนิตยสาร Campus Star เพื่อขอสัมภาษณ์นักศึกษา ลงนิตยสารในธีม Dark Valentine Story ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งได้ลงในหน้าที่ 20-23 โดยมีเนื้อหาเชิญชวนให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจมาเรียนคณะจิตวิทยาและมีการปรึกษาเรื่องราวความรักของวัยรุ่นผ่านทางนักศึกษาคณะจิตวิทยา

หรือดาวน์โหลดไฟล์หน้าหนังสือได้ทีนี่ครับ

ข่าววันที่ : 21/02/2017