ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559


        เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อมุ่งหวังที่จะให้บัณฑิตใหม่ของคณะฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมจากวัยเรียนสู่วัยทำงาน ในการนี้มีศิษย์เก่ามาร่วมให้ความรู้ คำแนะนำ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานจริง และบริษัทจัดหางาน JOBBKK มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนเรซูเม่อย่างไรเพื่อให้ได้งาน 

ดูรูปเพิ่มเติม...

ข่าววันที่ : 22/02/2017