นักศึกษาคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมเล่านิทาน และกิจกรรมพัฒนาการคิดให้กับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนลำผักชี


นักศึกษาคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3

จัดกิจกรรมเล่านิทาน และกิจกรรมพัฒนาการคิดให้กับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนลำผักชี

ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 07/03/2017