รับมอบเงินสนับสนุนโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ


           นางสาวสมใจ ทัฬหเมธา ผู้จัดการฝ่ายงานบริหารกลางบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เป็นผู้แทน มอบเงินสนับสนุนแด่โครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร และอาจารย์วิชญพงศ์ ศรีคชา ในนามคณะกรรมการโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติเป็นผู้รับมอบที่สำนักงานใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กทม. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560

ข่าววันที่ : 30/03/2017