แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ครบรอบ 32 ปี


         ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร  และ อาจารย์วิชญพงศ์ ศรีคชา  ในนามของศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์สยามกีฬา และบริษัทในเครือในโอกาสครบรอบ 32 ปี ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์สยามกีฬา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560

ข่าววันที่ : 30/03/2017