โครงการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง สุขสร้างได้ที่ใจเรา (ศูนย์ให้คำปรึกษา มกบ.)


ประมาลภาพโครงการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง "สุขสร้างได้ที่ใจเรา" โดย ศูนย์ให้คำปรึกษา มกบ

โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์ บรรยายพิเศษพร้อมฝึกปฏิบัติ

ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 04/05/2017