คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมและศึกษาดูงา่น โครงการจัดการความรู้เพื่อบริการวิชาการและงานวิจัย


       คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาธุรกิจการค้าเสรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (IFBI)  เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ตามโครงการจัดการความรู้เพื่อบริการวิชาการและงานวิจัยนอกสถานที่ ได้แก่

  1. ร้าน บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ สาขาเอกชัย และ สาขามหาชัย จ.สมุทรสาคร เรียนรู้การบริหารจัดการร้านค้าปลีกและค้าส่งขนาดใหญ่ ซึ่งได้เรียนรู้รูปแบบการจัดการหน้าร้านและรูปแบบคลังสินค้า 
  2. ศูนย์ OTOP ลิ่มเลียกเส็ง  เป็นร้านเก่าแก่ในชุมชน จ.สมุทรสงคราม 

      และต่อมาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น โดยมีสถาบันพัฒนาธุรกิจการค้าเสรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (IFBI)  เป็นที่ปรึกษาโครงการ และดำเนินการเปลี่ยนภาพลักษณ์และแนะนำระบบการบริหาร การจัดร้านค้าให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แวะมาเยือนศูนย์ OTOP แห่งนี้อีกด้วย

ดูภาพเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 05/05/2017