คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม..ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ปากบ่อโมเดล ปี 3


       คณะจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้บริการวิชาการแก่สังคม เรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กประถม ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ปากบ่อโมเดล ปี 3  ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 2560 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาระดับประถมวัย

ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 26/05/2017