อาจารย์และนักศึกษาคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการจัดการความหลาก หลายในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์


          อาจารย์และนักศึกษาคณะจิตวิทยา  กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการจัดการความหลากหลายในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์  อะไหล่รถยนต์ และการปั้มขึ้นรูปโลหะ  ณ  บริษัท เอส. ดับบลิว. ออโต้พาร์ท จำกัด  และบริษัทหลุยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ในวันเสาร์ที่  27 พฤษภาคม  2560  ระหว่างเวลา  9.00 - 15.00 น. ซึ่งวัตุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายในธุรกิจอุตสาหกรรม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจน ประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้เรียนในกลุ่มวิชาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร

ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 31/05/2017