นายกสโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา และตัวแทนคณะกรรมการสโม เข้าร่วมอบรม การพัฒนาผู้นำนักศึกษา ยุค Thailand 4.0


นายกสโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา และตัวแทนคณะกรรมการสโม เข้าร่วมอบรม "การพัฒนาผู้นำนักศึกษา ยุค Thailand 4.0" เมื่อวันที่ 31 พค. - 1 มิย. 2560 ณ ห้อง R2426 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 06/06/2017