อาจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี ได้ให้สัมภาษณ์รายการ กายใจ ช่อง Now 26


         อาจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี ผู้อำนวยการสำนักบุคลากร และรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเกียรติ จากทางรายการ “กายใจ” สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง “วิธีรับมือกับความเศร้า” โดยออกอากาศไปเมื่อวัน 16 เมษายน 2560 ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง Now 26  

รับชมคลิปวิีดีโอ

ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=SEmOLgNbP90

ข่าววันที่ : 06/06/2017