อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญไปบริการวิชาการแก่ผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชาย เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ


    วันที่ 14 - 15 มิ.ย. 2560 อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข และอาจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเชิญไปบริการวิชาการแก่ผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชาย เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ ในโครงการโปรแกรมแก้ไขและฟื้นฟูผู้ต้องขัง ที่กระทำผิดซ้ำ หัวข้อ "การตั้งเป้าหมายของชีวิต" และ  "การทำความเข้าใจกึบการกระทำผิดของตน"

ข่าววันที่ : 19/06/2017