นางสาวลดาวัลย์ แย้มนาขา นักศึกษาคณะจิตวิทยา ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


   

       นางสาวลดาวัลย์ แย้มนาขา นักศึกษาคณะจิตวิทยา ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเยี่ยม ติดตามผลการศึกษา และรับมอบสิ่งของพระราชทาน ซึ่งนางสาวลดาวัลย์ แย้มนาขา เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ให้ศึกษาจนจบการศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์อย่างต่อเนื่อง  

ภาพบางส่วนจาก Facebook: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ข่าววันที่ : 28/06/2017