อาจารย์ประจำ คณะจิตวิทยา ได้รับเชิญบรรยายที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี เรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิต


       

    อาจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ อาจารย์ประจำ คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเชิญไปบริการวิชาการแก่ผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชาย เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯบรรยายที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี เรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิต เมื่อวันที่ 14 มิย. 60

ข่าววันที่ : 03/07/2017