ประมวลภาพกิจกรรมงานปฐมนิเทศและวิศวะวันทา ปีการศึกษา 2560


    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิศวะวันทา ปีการศึกษา 2560 และบริษัท NL DEVELOPMENT จำกัด  ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม R2426 อาคารเกษมนครา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เวลา 13.00-16.00 น. 

ดูรุปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 18/07/2017