นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์


นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์

ข่าววันที่ : 27/07/2017