สานใจไทย สู่ใจใต้


     ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในฐานะผู้ประสานงานโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ ประชุมร่วมกับนาวา อากาศเอก ปุณยวิทย์ รัตนากร หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และพล ต.ท.อมรรักษ์ หุวยนันทธ์ กรรมการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เพื่อเตรียมการจัดมอบอุปกรณ์กีฬาตามโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติผ่านโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สำหรับโครงการดังกล่าวกำหนดเปิดรุ่นที่ 31 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดย มีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธี

ข่าววันที่ : 23/08/2017