ม.เกษมบัณฑิต จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ KBU Once and Always 2017


     ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ KBU Once and Always 2017 ให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาต่างชาติ กับมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตร่วมกันในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดำเนินไปได้ด้วยดี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี เป็นประธานในงาน

    นอกจากนี้ยังมีชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติต่างๆ อาทิ รัสเซีย จีน เกาหลี อินเดีย ไนจีเรีย เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ณ ห้องเกษมสุวรรณดี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 

ดูภาพเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 29/08/2017