ดร.อธิศ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวต้อนรับนักวิจัยเรื่องหนังเงาในงานเทศกาลหุ่นโลก 2017


    ดร.อธิศ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวต้อนรับนักวิจัยเรื่องหนังเงาในงานเทศกาลหุ่นโลก 2017 โอกาศนี้อาจารย์นิติไทย นัมคณิสรณ์ หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมนำชมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและเข้าสัมภาษณ์ อาจารย์ชนะ กร่ำกระโทก อาจารย์ประจำศูนย์วัฒนธรรม ผู้ออกแบบและปรุหนังใหญ่ในสมัยรัชการที่ ๙ "Resaerch of The Shadow puppet in King Bumibol period "

ข่าววันที่ : 08/09/2017