มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตขอบคุณสื่อมวลชน


    ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกให้กับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนที่สนับสนุนกิจกรรมและนำเสนอข่าวของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะข่าวสังคม ข่าวการศึกษาและข่าวกีฬามาอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้แทนกองบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวรับมอบ

ข่าววันที่ : 14/09/2017