อาจารย์อรรควิช จารึกจารีต และนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์


เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 อาจารย์อรรควิช จารึกจารีต และนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิเศษประเภทต่าง ๆ โดยมีรองผู้อำนวยการ และครูการศึกษาพิเศษของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลความรู้

ขอบคุณรูปภาพ จาก 
แผนกการศึกษาพิเศษ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์  
https://www.facebook.com/specialpbps

ข่าววันที่ : 25/09/2017