ปุณณพัทธ์ อรุณิชย์ตระกูล นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น แห่งชาติ ประจำปี 2560


     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2560 พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 110 คน

      โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คือ นายปุณณพัทธ์ อรุณิชย์ตระกูล (น้ำพุ) นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลพระราชทาน รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งนี้ด้วย จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 

 

ข่าววันที่ : 27/09/2017