มุทิตาจิต


        ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบของที่ระลึกเพื่อมุทิตาจิต แด่นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในวาระเกษียณอายุราชการและขอบคุณที่สนับสนุนโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ ด้วยดีเสมอมาพร้อมกับรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ กรมสรรพสามิต

ข่าววันที่ : 28/09/2017