สานสัมพันธ์สร้างสรรค์วิชาการ


    ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าหารือเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับกรมพลศึกษาโดยมี ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษาและผู้บริหารเข้าร่วม อนึ่งในโอกาสเดียวกันศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ แสดงความยินดีกับดร.ปัญญา หาญลำยวง ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯในการดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา ที่กรมพลศึกษา ปทุมวัน เมื่อเช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2560

ข่าววันที่ : 04/10/2017