สนับสนุนโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ


สนับสนุนโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม มอบเวชภัณฑ์ชนิดต่างๆสนับสนุนโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยมีบุคลากรของโครงการรับมอบที่สำนักงานองค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

ข่าววันที่ : 05/10/2017