ม.เกษมบัณฑิตร่วมสานใจไทยสู่ใจใต้


     โครงการธนาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมอบอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆสนับสนุนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เนื่องในพิธีเปิดโครงการรุ่นที่ 31 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมทหารบก วิภาวดี กทม.โดยมีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีอนึ่งในพิธีดังกล่าว ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี เข้าร่วมในฐานะประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.และดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้รับเกียรติขึ้นรับโล่เนื่องในการสนับสนุนโครงการจากพล เอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

ข่าววันที่ : 06/10/2017