ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แสดงความยินดีและร่วมมือทางวิชาการ


      ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดย ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการ แสดงความยินดีกับนายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ในโอกาสที่รับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตสวนหลวงคนใหม่พร้อมกับหารือเพื่อความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ข่าววันที่ : 17/10/2017