ประมวลภาพคณะจิตวิทยา โครงการมารู้จัก Q&A กันเถอะ


     ประมวลภาพคณะจิตวิทยา "โครงการมารู้จัก Q&A กันเถอะ" ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00น. - 12.00น. ณ ห้อง1504 ชั้น5 อาคารเกษมพัฒน์ วิทยาเขตพัฒนาการ โดยท่านวิทยากร อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัฒฑิต

ดูภาพเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 24/10/2017