คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ


        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2560

ข่าววันที่ : 24/10/2017