โครงการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง กิจกรรมจิตอาสา เย็บตุ๊กตาช้าง เพื่อผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองและมือเกร็ง รพ.จุฬาลงกรณ์


    โครงการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง รายวิชา จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต GE.122 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เย็บตุ๊กตาช้าง เพื่อผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองและมือเกร็ง เป็น หนึ่งในกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล ส่งมอบผ่านหน่วยเวศาสตร์ฟื้นฟู รพ.จุฬาลงกรณ์ จำนวน 230 ตัว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่่ผ่านมา

ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 14/11/2017