สานสัมพันธ์สร้างสรรค์วิชาการ


       นายชาติชาย พายุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินให้การต้อนรับและประสานการร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นผู้แทนเข้าร่วมและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ เมื่อวันที่13 พฤศจิกายน 2560 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ข่าววันที่ : 14/11/2017