ขอบคุณสื่อมวลชน


       ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกสื่อมวลชน ประกอบด้วยกองบรรณาธิการข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อขอบคุณที่สนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมโครงกาธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติและกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา โดยมีหัวหน้ากองบรรณาธิการและทีมงานรับมอบที่สำนักพิมพ์ เมื่อวันที่13 พฤศจิกายน 2560

ข่าววันที่ : 14/11/2017