โครงการนักศึกษายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ตอน Young Love รักเป็นปลอดภัย ปี 2560


     ศูนย์ให้คำปรึกษาและสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและบริษัทไบเออร์ไทย จำกัด จัดโครงการนักศึกษายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ตอน "Young Love รักเป็นปลอดภัย" ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้นักศึกษาในการมีความรักอย่างมีสติและรู้เท่าทันจิตใจของตนเอง รวมถึงรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มนักศึกษาและลดปัญหาการทำแท้งไม่พึงประสงค์

     ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุกมล  วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพญาไทย 2 และนายแพทย์ประวิช  ชวชลาศัย สูตินารีเวช จากสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย เป็นวิทยากรมาให้ความรู้การแสดงออกต่อคนรักอย่างเหมาะสม และการคบเพื่อนต่างเพศ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง และเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับความรักจะสามารถหาวิธีการจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีข้อสงสัยสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย จัด ณ ห้องประชุมเกษมสโมสร อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า

ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 08/12/2017