เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์นักกีฬา


      ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ จากการประกวดเรียงความ เรื่อง พระมหากษัตริย์นักกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ศรัณย์ สายฟ้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธี

คลิกดูรายชื่อผู้ที่ได้รางวัล

 

ข่าววันที่ : 15/12/2017