กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจิตสำนึกการชำระหนี้คืน คิดดีชำระหนี้ ก่อนกำหนด


         กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการชำระหนี้คืน (กรอ./กยศ.) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อเรื่อง“คิดดีชำระหนี้ ก่อนกำหนด”เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้คืน ก่อนกำหนด ของนักศึกษาทุนเงินให้กู้ยืมฯ  โดยรับเกียรติจาก อาจารย์อำนวย อังกาบสี รองอธิการบดีวิทยาเขตร่มเกล้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้ 

     ในงานยังมี ดร.สุกฤตา สุวรรณกฤติที่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากร มาให้ความรู้การชำระหนี้คืน ก่อนกำหนดมีประโยชน์อย่างไรต่อรุ่นน้อง และยังมีรุ่นพี่อย่าง นายวิษณุพงษ์ อยู่เย็น (พี่เอ็ม) ศิษย์เก่าสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มาให้ประสบการณ์ ในเรื่องการชำระหนี้คืนหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว ณ อาคารเกษมพฤกษา ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ข่าววันที่ : 27/12/2017