คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเปิดบ้านต้อนรับ โรงเรียนมีนประสาทวิทยา


      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับ คุณครู และนักเรียน โรงเรียนมีนประสาทวิทยา ในโอกาสมาเยี่ยมชมความทันสมัยของห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภายใต้โครงการ KasemOpen House 2017 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

ข่าววันที่ : 27/12/2017